ของขวัญ

ของขวัญนับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งของแทนใจที่ส่งมอบให้กับคนที่คุณรัก อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการแสดงความยินดีในโอกาศต่างๆ เรามาดูเทคนิคในการเลือกของขวัญให้ถูกใจกันเถอาะ