มารู้จักองค์ประกอบของ ‘อาหารชาววัง’ กันเถอะ

มารู้จักองค์ประกอบของ ‘อาหารชาววัง’ กันเถอะ

เคล็ดลับในวันสำคัญ
‘อาหารชาววัง’ ถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ โดยอาหารชาวบ้านกับชาววัง มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่าง เช่น เมนูแกงเขียวหวานไก่ ถ้าเป็นอาหารของชาวบ้านไก่ก็สับทั้งกระดูกสับเป็นชิ้นๆแล้วนำไปต้ม หากแต่ถ้าเป็นชาววังก็แล่เฉพาะเนื้อไก่แล้วก็หั่นชิ้นพอดีคำเท่านั้น (more…)
Read More